LEIEBETINGELSER

Forsikring
Vi har de nødvendige forsikringer på bygget, men kunden må selv sørge for å ha sin lagrede gjenstand forsikret mot brann, hærverk, tyveri og andre utforutsatte skader da dette ikke dekkes av vår forsikring.
 
Sikkerhetskrav under lagringsperioden

 • Gassbeholdere, bensinkanner og andre brannfarlige væsker utenom bilens/båtens eget tank system må tas ut av kunde før lagring.

 • Alle vanntanker/røropplegg for vann på bobiler/campingvogner/båter må tømmes/dreneres før innkjøring.

 • Båtmotorer som ikke har lukkede kjøleanlegg bør dreneres.

 • Påhengsmotorer bør stå nede ved vinterlagring.

 • Kunden må sørge for at batteriet for bodelen/campingvognen er frakoblet under lagring. Batteriet til selve bil-delen kan være tilkoblet under forutsetning at bilen er nyere enn 15 år.

 • På biler eldre enn 15 år må strømtilførsel være frakoblet under lagringen.

 

Vi foretar løpende tilsyn av din lagrede gjenstand(er) i leieperioden og vil varsle deg ved eventuelle uregelmessigheter.

Av hensyn til skader som kan oppstå på andre lagrede gjenstander gis det ikke adgang til å arbeide på ditt vinterlagrede objekt i leieperioden.

Nøkler til alle kjøretøy oppbevares av oss. Dette gjelder også MC, fordi det er vanskelig å få flyttet en MC når styre låsen er i inngrep 


Inn-/utleveringsbetingelser

 • Bestilling gjøres via bestillingsskjemaet.

 • Ønsker du å hente ut objektet under leieperioden tar vi et administrasjonsgebyr på kr 250,- per uthenting. Vi tar ikke betalt for innlevering igjen i leieperioden.

 • Innlevering/uthenting under leieperioden må avtales innen 24 timer før du ønsker å gjøre dette. Send e-post til ordre@eskoleia.no.

 • Ved innlevering/uthenting oppgi navn og registreringsnummer på objektet. 

 • Vi utleverer objektet kun til samme person som leverte inn objektet

 

Betaling

 • Betaling skjer på forskudd for en periode på 3 måneder.

 • Leieperiode er minimum 3 måneder.

 • Vi kan dessverre ikke utlevere gjenstanden før leiebeløpet er betalt.