VIKARIAT – BARNEHAGELÆRER I ESKOLEIA BARNEHAGE, 100% STILLING

Vi har ledig vikariatstilling som barnehagelærer i Eskoleia barnehage, 100% fra og med 1.mars 2018.  Med mulighet for fast ansettelse.

 

ANSVARSOMRÅDER

I samarbeid med pedagogisk leder:

- Tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet.

- Utarbeiding av planer for barnehagen og for enkeltbarn etter behov.

- Daglig kontakt/samarbeid med foreldre.

- Gjennomføring av foreldresamtaler.

- Tilrettelegging og gjennomføring av planleggingsdager.

- Delta aktivt i alle utviklingsoppgaver barnehagen arbeider med.

 

 

Øvrig:

- Veiledningsansvar overfor fagarbeidere og assistenter.

- Gjennomføring av planlagte aktiviteter.

 

 

Lønn:

Eskoleia barnehage følger PBL tariff.

 

 

Om barnehagen:

Eskoleia barnehage har stort fokus på friluftsliv, utelek og aktivitet i utemiljøet, og mye av vår pedagogiske læring foregår i skogen eller på barnehagens flotte uteområde. Alle avdelingene tilbringer derfor mye av tiden ute -  hele året. Barnehagen har 5 avdelinger med barn fra 0-6 år. Les mer om barnehagen på vår hjemmeside: www.eskoleia.no/barnehage

 

Søknad med CV sendes på e-post til: gunn.kristin.haugen@eskoleia.no snarest. For mer informasjon kan du kontakte styrer Gunn Kristin Haugen på tlf. 930 44 799. 

 

------------------------------------------------------

 

For andre ledige stillinger via Alternativ Bemanning & Rekruttering kan du gå inn her.