SØKE PLASS

Eskoleia barnehage har fortløpende opptak hele året - så hos oss kan du søke om plass når som helst.

 

Det er ett hovedopptak per år og søknadsfristen for å være med på hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Barn som har fylt 1 år innen 30. november det året man søker barnehageplass for, er garantert plass i en av Kongsvinger kommunes kommunale eller private barnehager. 

Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager.

 

For søknadsskjema, klikk HER

 

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Nødvendig dokumentasjon ettersendes til:

Kongsvinger kommune, Servicetorget, Fjellgata 2, 2226 Kongsvinger.