SEBRA

 

“På opplevelsessafari frem til skolestart”.

 

Vi vil ha fokus på sosial kompetanse, lek og læring gjennom fysisk aktivitet ute.

Naturen i seg selv byr på mange ulike lekemuligheter og erfaringer.  Vi vil bruke ”natur” som ligger rett ved siden av barnehagen mye. Vi har også små plasser i skogen som vi leker ved.

 

Vi følger årstiden i naturen og tilrettelegger for lek og aktiviteter etter dette. Barna skal få erfaringer med å bruke skogen som lekeplass. Å leke ute i skogen gir bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre orienteringsevne. Barn i 5-6 års alderen har behov for å bevege seg mye for å utvikle seg. Ute i skogen lager barna sine egne leker og får utfoldet seg kreativt på en helt annen måte. Vi går på oppdagelsesferd og lærer om dyr, planter og fugler. Barna skal få være med å lage mat over bål. På vinteren går vi på skøyter og ski.

 

Barna skal få gode erfaringer med samspill og samarbeid og få veiledning i å løse egne konflikter. Vi skal jobbe mye med sang, rim, regler og tøyse med språket.

 

Barna skal få ta del i ulike turer: Til ishallen, Holt, festningen, gå til Holtbergmasta, brannstasjonen og på skogsturer.

 

I mai avslutter vi barnehagetiden vår med å være rosaruss. Barna får t-skjorter og lue.