LØVE

 

”Barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut i fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill”

(Rammeplanen 1.3 )

 

På småbarnsavdelingene Ape, Tiger og Løve legger vi stor vekt på å skape trygghet og å gi god omsorg. Dette i nært samarbeid med barnas foreldre og foresatte. For oss er det viktig at vi styrker barnas forutsetninger til å utvikle tillit til seg selv og andre.

 

Småbarna på Ape, Tiger og Løve har et nært samarbeid. Vi har fokus på å bli kjent og å bli trygge på hverandre. Vi deler oss inn i lekegrupper på tvers av avdelingene, og vi er mye sammen på morgen og ettermiddag. Vi legger til rette for lek og læring gjennom morsomme og lystbetonte aktiviteter. Barn lærer gjennom sansene, inne og ute. Derfor har vi fokus på å gi barna mange positive opplevelser. Vi har fokus på sosial kompetanse; å bli trygge på seg selv og hverandre, og danne vennskap på tvers av alder, kjønn og avdelinger.

 

Vi gir masse ros og bekrefter barnas ytringer samtidig som vi setter tydelige grenser. Dette bidrar til å øke barnas selvtillit og selvfølelse. Vi skal være støttende voksne, som gir barna spillerom - både i og utenfor barnehagen. De skal ha mestringsøvelser, og samtidig ha noe å strekke seg etter.