ELEFANT

 

“Livet er her og nå.”

 

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. Her møter vi livet slik det er og som det kommer, med sine oppturer og nedturer, gleder og sorger. Barna får ta seg den tida de trenger til å lære, til å leke, til å leve i og oppleve fellesskap med andre.

 

Vårt hovedfokus er LEK, SOSIAL KOMPETANSE og HUMOR. Dette innebærer at vi skal få oppleve fellesskap med andre barn, utvikle vennskapsforhold og få allsidige erfaringer i sosial samvær.

Humor er en væremåte, og i likhet med leken, en livsform som er et mål i seg selv. Humoren skal tas vare på, for glade barn og voksne er en forutsetning for godt samvær!

 

Vi voksne på Elefant vil at barna skal være positive til andre gjennom lek, samspill og samarbeid, oppleve at det er verdifullt å ”være meg” i et fellesskap, vise respekt, ta hensyn og vise empati.

 

Barna skal få hjelp til å engasjere seg i fellesskapet og løse konflikter på en konstruktiv måte, og få mulighet til å glede seg sammen over felles opplevelser.

 

Barna skal få være med på å påvirke sin egen hverdag. De skal bli hørt og sett, få komme med innspill og ønsker i samsvar med alder og modenhet.

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. Her møter vi livet slik det er og som det kommer, med sine oppturer og nedturer, gleder og sorger. Barna får ta seg den tida de trenger til å lære, til å leke, til å leve i og oppleve fellesskap med andre.

Vårt hovedfokus er LEK, SOSIAL KOMPETANSE og HUMOR. Dette innebærer at vi skal få oppleve fellesskap med andre barn, utvikle vennskapsforhold og få allsidige erfaringer i sosial samvær.
Humor er en væremåte, og i likhet med leken, en livsform som er et mål i seg selv. Humoren skal tas vare på, for glade barn og voksne er en forutsetning for godt samvær!
 
Vi voksne på Elefant vil at barna skal være positive til andre gjennom lek, samspill og samarbeid, oppleve at det er verdifullt å ”være meg” i et fellesskap, vise respekt, ta hensyn og vise empati.

Barna skal få hjelp til å engasjere seg i fellesskapet og løse konflikter på en konstruktiv måte, og få mulighet til å glede seg sammen over felles opplevelser.
Barna skal få være med på å påvirke sin egen hverdag. De skal bli hørt og sett, få komme med innspill og ønsker i samsvar med alder og modenhet.

 

Vi voksne på Elefant vil at barna skal være positive til andre gjennom lek, samspill og samarbeid, oppleve at det er verdifullt å ”være meg” i et fellesskap, vise respekt, ta hensyn og vise empati.

Barna skal få hjelp til å engasjere seg i fellesskapet og løse konflikter på en konstruktiv måte, og få mulighet til å glede seg sammen over felles opplevelser.

Barna skal få være med på å påvirke sin egen hverdag. De skal bli hørt og sett, få komme med innspill og ønsker i samsvar med alder og modenhet.

 

Vi er ydmyke og vårt ansvar bevisst i forhold til å ivareta og legge til rette for omsorg, lek, læring og utvikling hos barna på Elefant.