AVDELINGENE

 Eskoleia barnehage består av seks avdelinger:

 

 Løve  0-3 år
 Tiger  0-3 år
 Ape  0-3 år
 Elefant  3-4 år
 Giraff  3-4 år
 Sebra  5-6 år

 

 

Kom og bli med oss på safari!
Vi leker, fantaserer og drar på eventyr - og opplever spenning og utfordringer i trygge omgivelser. Vi setter barnet i fokus og er stolte av vårt kreative miljø som preges av glede, humor og latter. Vi legger til rette slik at barna utvikler seg og bygger selvtillit gjennom å mestre og gjennom å få lov til å være seg selv. Et miljø hvor barna skal få bruke seg selv, bli sett og veiledet.

 

Mestring gir livsglede. Rundt mennesker med livsglede er det humor og latter.

Barn preget av livsglede viser dette ved å være spontane og nysgjerrige, utforskende og kreative. De griper dagen, viser følelser, trygghet og glede. De ser muligheter, viser entusiasme og utfolder seg fysisk gjennom lek.

 

Det er viktig for barna å ha gode voksne rundt seg. Vi voksne ønsker å være positive rollemodeller, som ser barnet og gir de positive tilbakemeldinger på hvem de er. Vi bryr oss, viser respekt, anerkjennelse, omsorg og nestekjærlighet. Få å få dette til, så satser Eskoleia Barnehage på små barnegrupper, stor voksentetthet og et godt kvalifisert personale. Dette gjør at vi har plass og tid til å se og veilede barna på en positiv måte.