ESKOLEIA BARNEHAGE

Eskoleia barnehage har en flott beliggenhet, med nærhet til naturskjønne områder og fine skogsområder rett utenfor gjerdet. Vi er en barnehage som har stort fokus på friluftsliv, utelek og aktivitet i utemiljøet, og mye av vår pedagogiske læring foregår i skogen eller på barnehagens flotte uteområde. Alle avdelingene tilbringer derfor mye av tiden ute – hele året.

 

Barnehagens ansatte er godt utdannede og erfarne ressurspersoner som prioriterer barnet og foreldrenes/foresattes ønsker og behov. Vi jobber aktivt med å skape trygghet og med å vise omsorg for alle. Vi har lang erfaring med å arbeide med barn og familier fra forskjellige kulturer og med andre tradisjoner. Vi stopper bevisst opp i vårt daglige arbeid for å kritisk vurdere våre egne verdier, kunnskaper, holdninger og ferdigheter – noe som er viktig for å kunne best møte barn som kommer til barnehagen med andre erfaringer, kunnskaper og egenskaper enn oss voksne. Det å kunne forstå andres perspektiver er noe vi jobber kontinuerlig med å utvikle videre.

 

Åpningstid
Mandag til fredag 06.45-17.00

 

Mat og kosthold
Barnehagen serverer tre måltider per dag, og vi har fire varme måltider per uke. Vi har fokus på et variert og sunt kosthold hos oss.

 

Mijløfyrtårn
Eskoleia barnehage fokuserer på miljøet, og sommeren 2012 ble vi Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 

Nyttige nettlenker:
www.pbl.no
www.barnehage.no
www.sikkerhetsrommet.no
www.miljofyrtarn.no
http://www.kongsvinger.kommune.no/no/Temaord/Barnehage/